hu logo chevron_right
hu logo close
Erdészet logo

Erdészet

chevron_right

Gyümölcs és zöldségtermesztés logo

Gyümölcs és zöldségtermesztés

chevron_right

Általános bevezető

1.1 Azzal, hogy vásárlónk meglátogatja az oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk a webáruházunkon keresztül, automatikusan elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF).
1.2 Az alábbi feltételek kizárólag azon vásárlóinkra vonatkoznak, akik értékesítési felületünkön keresztül fizetik ki rendeléseiket. Minden kedves vásárlónkat arra kérjük, vásárlás előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, mivel a honlapunk bárminemű használata során ezek vonatkoznak rájuk.
1.3 Amennyiben a vásárlónk nem ért egyet a szerződésben foglaltakkal, arra kérjük, ne vegye igénybe online szolgáltatásunkat.
1.4 Bármilyen későbbiekben a honlapunkra kerülő tartalommal, illetve termékkel kapcsolatosan is jelen ÁSZF a mérvadó.
1.5 Az ÁSZF esetleges megváltoztatásának, a feltételek frissítésének, kiegészítésének jogát fenntartjuk. Minden esetben a vásárló feladata a szerződési feltételek naprakész ismerete. Honlapunk ismételt használataira is mindenkor az aktuális használatkor érvényben lévő ÁSZF vonatkozik.
1.6 A webshop használatának alapszabályai az ÁSZF elfogadásakor a vásárló egyúttal nyilatkozatot tesz arról, hogy a tartózkodási helyének megfelelő törvények szerint nagykorúnak számít, illetve arról, hogy kiskorú hozzátartozója az engedélyével veszi használatba a honlapunkat. Vásárlóink termékeinket, illetve weboldalunkat semmilyen illegális tevékenységhez nem használhatják fel, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat. Ezen felül nem engedélyezett, hogy a felhasználóink rosszindulatú kódokat, online vírusokat továbbítsanak a weboldalunk felé. Mindennek megszegése a szolgáltatásunk igénybevételének azonnal felfüggesztését és a vonatkozó jogi gyakorlat megkezdését vonja maga után.

Általános feltételek

2.1 Fenntartjuk annak jogát, hogy bármely felhasználónknak, bármely okból megtagadjuk a szolgáltatásunkat.
2.2 Felhasználóink elfogadják, hogy a ránk bízott adataik (nem ide számítva a bankkártyaadatokat) nem titkosítva kerülnek továbbításra. A bankkártya adatok minden esetben titkosítás mellett kerülnek továbbításra online fizetés esetén.
2.3 A termékleírások csak mérvadóak, használati utasításra nem értendő. Semmilyen leírásért felelősséget nem vállalunk. Minden vásárlás előtt vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégánkkal.
2.4 Vásárlóink beleegyeznek abba, hogy nem reprodukálják, másolják, árulják, adják el viszonteladóként termékeinket előzetes, írásbeli engedélyünk nélkül.

Az általunk biztosított információk naprakészsége és teljessége

3.1 A weboldalunkon feltüntetett információk helyességéért nem vállalunk felelősséget. Az itt elérhető adatok általános, tájékoztató jellegűek, így nem biztosítják a vásárláshoz szükséges elégséges információkat. Ennél fogva nem helyettesítik a körültekintő, egyedi, naprakész személyes konzultációt. Így a részleges tájékozottságból fakadó következményeket a vásárló köteles viselni.
3.2 A honlapunk szükségszerűen tartalmazhat elavult információkat is, melyek nem referenciális értékűek.
3.3 A változtatás jogát minden esetre fenntartjuk, de az információk naprakészségét illetően kötelezettségek bennünket nem terhelnek.

A termékeink és áraink megváltoztatásának joga

4.1 A termékeink árát jogunkban áll megváltoztatni, minden előzetes értesítéstől eltekintve.
4.2 Fenntartjuk annak jogát, hogy egy termékünk árusításának körülményeit megváltoztassuk, vagy beszüntessük azt.
4.3 A harmadik személytől származó információk, feltételek, termékelérhetőségek és árak megváltoztatásáért felelősséget nem vállalunk.

Számlázási és rendelési adatok

5.1 Fenntartjuk annak jogát, hogy bármelyik rendelést elutasítsuk.
5.2 Egy-egy megrendelő egyedien megvásárolható termékeinek mennyiségét esetenként korlátozhatjuk, vagy lemondhatjuk.
5.3 Termékeink küldési feltételeinek megváltoztatását bármilyen okból kifolyólag, fenntartjuk. Ilyen esetekben mindenkor tájékoztatjuk vásárlóinkat.
5.4 Minden vásárlónk hozzájárul ahhoz, hogy vásárlásakor teljes és pontos információkat bocsát rendelkezésünkre, beleértve a személyes adatokat, szállítási címet, bankkártya adatokat, illetve az e-mail címet és telefonszámot.

Személyes adatok

6.1 A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékozódás céljából, kérjük, hogy olvassa el az adatkezelési nyilatkozatunkat.

Hibák és pontatlanságok

7.1 Honlapunkon alkalmanként, tipográfiai hibákból fakadóan téves információk is szerepelhetnek, melyek a termékeink leírásával, árazásával, szállítási költséggel, kézbesítési idővel kapcsolatosak. Ezek mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartjuk, továbbá annak jogát is, hogy az ezzel összefüggésben a téves adatokkal futó rendeléseket töröljük.

Értesítések

8.1 Amikor az oldalunkon böngészik, a weboldalunk automatikusan megkapja a számítógépe IP-címét (internet protocol), abból a célból, hogy rendszerünk visszajelzést kaphasson a böngészője, illetve az operációs rendszere működéséről.
8.2 Abban az esetben, ha egyéb okokból személyes információkat kérünk Öntől, például marketing célokkal, mindenképpen a hozzájárulását kérjük, illetve joga van azt megtagadni.
8.3 Ha az adatfelhasználásra vonatkozó beleegyezését időközben szeretné visszavonni, azt is megteheti. Erről e-mailben értesítsen bennünket: info@agrohof.com.

Észrevételek

9.1 A vásárlóinknak lehetősége van rá, hogy az Általános Szerződési Feltételek illetően észrevételeit megtegye.
9.2 Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az ÁSZF-kel kapcsolatban, ezt e-mailben tudja hozzánk eljuttatni: info@agrohof.com.

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztót elállási jog illeti meg. Az Agrohof Kft. webáruházában leadott igény esetén a távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre a Felek között, így amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül úgy meghatározott határidőn belül élhet a rendelet adta indoklás nélküli elállási jogával. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8.1 § (1) bekezdése értelmében Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek minősülnek. A Ptk. értelmezése szerint a jogi személy nem köthet fogyasztói szerződést egy vállalkozással, így ilyen szerződések esetében nem kell alkalmazni a Korm. rendelet rendelkezéseit, így jogi személyiségű megrendelőket az indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fogyasztó az elállási jogát
a) egy termék adásvételekor a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek átadása eltérő időpontban történik, az utoljára átadott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
c) több tételből vagy darabból álló termék adásvételekor, ha az egyes tételek vagy darabok átadása eltérő időpontban történik, az utoljára átadott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó az elállási jogát a termék átvételét megelőzően, tehát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Fogyasztó nyilatkozata az elállásról
A Fogyasztó az elállási szándékát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.A Fogyasztó elállási nyilatkozatát megteheti az alábbi helyről letölthető nyilatkozat kitöltésével és Agrohof Kft. részére való visszaküldéssel. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállásról jogát az e pontban megadottakkal összhangban gyakorolta.Agrohof Kft. a fogyasztói nyilatkozat megérkezését e-mail üzenetben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak.

Agrohof Kft. kötelezettségei a fogyasztó elállása eseténHa a Fogyasztó az előzőekben leírtaknak megfelelően eláll a távollevők között kötött szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Agrohof Kft.-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
Ha a Fogyasztó az ismertetett szabályoknak megfelelően eláll szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó a terméket sértetlen állapotban, a vásárlási bizonylattal együtt köteles visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Fogyasztó köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Hiányosan visszakapott termék esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a hiányzó tételek árát a Fogyasztótól követelje, vagy amennyiben pótlásuk nem megoldható, úgy a termék visszavételét megtagadja.

A Fogyasztónak a terméket Agrohof Kft. címére kell visszajuttatnia vagy visszaküldenie. A termék utánvéttel történő visszaküldésre nincs lehetőség.Agrohof Kft címe: 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A visszaszállítás során a károkért a Fogyasztó felel, kérjük a kárveszély elkerülése érdekében a terméket megfelelően biztonságos, lehetőleg a gyári csomagolásban visszaküldeni.

Visszaküldött termék értékcsökkenése
A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztó köteles a Szolgáltató értékcsökkenésből származó kárának megtérítésére, amennyiben az- a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered.- a termék nem megfelelő, használati utasításban megadottól eltérő, vagy gondatlan használatából ered, különös tekintettel a termékben és tartozékaiban bekövetkező sérülésekre és külsérelmi nyomokra.- bármilyen egyéb okból következik be, amelyekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az idő alatt, amíg a termék a Fogyasztó birtokában van, függetlenül attól, hogy az a Fogyasztó terhére róható vagy sem. Ide tartoznak többek között az elemi csapásból, viharkárból, ellopásból, elállás esetén történő visszaszállításból származó károk.- a Fogyasztó nem szolgáltat vissza minden, eredetileg a termékhez mellékelt és a Fogyasztó által átvett tételt. Hiányosan visszakapott termék esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a hiányzó tételek árát a Fogyasztótól követelje, vagy amennyiben pótlásuk nem megoldható és a termék használata vagy újbóli értékesítése ellehetetlenül, úgy akár a termék visszavételét is megtagadja.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivétel
A Fogyasztó nem gyakorolhatja a Rendelet szerinti elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

RENDELÉS

A megfelelő termék kiválasztását követően kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel történhet telefonos vagy elektronikus (e-mail) úton is. Telefonos rendelést követően értékesítőnk minden kérdésére szívesen válaszol és végig vezeti a vásárlási folyamaton, hogy Ön minél hamarabb kézhez kaphassa a kiválasztott terméket. Elektronikus úton történő rendelés esetén pedig e-mail-ben érkeznek meg a további, vásárlással kapcsolatos teendők.
Elektronikus rendelés esetén az ertekesites@agrohof.com (minden országban más) e-mail címre a következő adatokat kérjük megadni:
- számlázási név és cím
- szállítási cím (ha nem egyezik meg a számlázási címmel)
- kiválasztott termék neve és opciók pontos megnevezése.
A leadott rendelést követően mindig küldünk visszajelzést a megadott email címre!
Telefonos rendelés leadásához kérjük vegyék a fel a kapcsolatot a beszélt nyelv vagy preferált régió szerinti értékesítőnkkel. Elérhetőségeinket az oldal alján a Kapcsolatok menüpontra kattintva érheti el.

FIZETÉS

- Díjbekérő alapján: A rendeléskor megadott email címre díjbekérőt küldünk ki, melyre hivatkozva kell banki úton átutalni részünkre a feltüntetett bruttó összeget.
- Utánvétel készpénzben maximum 500 ezer Ft-ig terjedő összeg esetén (vagy ennek megfelelő összegű egyéb pénznem). 500 ezer Ft felett
kártyás fizetési módot tudunk elfogadni. Ebben az esetben érdemes ellenőrizni a kártya napi limitjét.
- Személyes átvételnél telephelyünkön, 1 nappal előre egyeztetés után lehet készpénzzel vagy kártyával is fizetni.

SZÁLLÍTÁS

A kiszállítás várható dátumáról weboldalunkon, email-ben vagy értékesítőnket felkeresve tájékozódhat részletesebben.
1. A kiválasztott szállítási módtól függetlenül, igyekszünk minél hamarabb kézbesíteni a megvásárolt terméket.
2. Magyarországon vagy a határtól 1 órára normál kiszállítás. Maximum 4 munkanapon belül melynek ára mindössze 5000 Ft vagy 15 euró.
3. Normál kiszállítás az EU tagállamaiba. Maximum 5 munkanapon belül melynek díja nettó 100 euró.
4. Választhat Expressz szállítást (Magyarországon vagy a határtól 1 órára), miszerint a déli 12 óráig leadott és (bizonylattal igazoltan) kiegyenlített rendelését nettó 25 000 Ft vagy 80 euró ellenében másnapra kiszállítjuk.
Mezőgazdasági munkaeszközöknél a lerakodást minden esetben a vevőnek kell megoldania. Ez történhet traktorra szerelhető emelővillával, daruval, targoncával stb.
Beüzemelési, felhasználási kérdésekben szakemberünk áll az Ön rendelkezésére.
Kérdése van? Hívjon minket bátran +36 30 448 7094, vagy írjon e-mailt (ertekesites@agrohof.com), amire 2-4 órán belül válaszolunk.

phone